Decomposer

รหัสสินค้า : Decomposer
รูปแบบ : เครื่องไฟฟ้า

รายละเอียดสินค้า

เครื่องกำจัดและป้องกันการเกิดตะกรัน
สำหรับใช้ทดแทนสารเคมี

รายละเอียด
- สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ เครื่องจักรหรือส่วนประกอบอื่นๆที่มีการใข้น้ำ
  เช่น คูลลิ่งทาวเวอร์ คอนเดนเซอร์ อีแวป บอยเลอร์ ฯ
- งดใช้สารเคมีจำพวก Anti-Scale ทันทีเมื่อใช้เครื่อง Decomposer อีกทั้งยังเป็น
  การลดการใช้สารเคมี และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงน้ำเสียก่อนปล่อยออกจากโรงงาน
- การใช้งานง่าย สะดวก ไม่ส่งผลหรือเป็นอันตรายต่อ
อุปกรณ์ เครื่องจักรหรือส่วนประกอบอื่นๆ
- มีบริการหลังการขายครบวงจร ( ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้ขายนำเสนอ )
- มีการวัดประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน และเห็นผล
- ใช้ระยะเวลาสำหรับการติดตั้งเพียงสั้นๆ 

ติดต่อฝ่ายขาย  : 02 883 7917


รูปภาพประกอบ : การติดตั้งเป็นการพันขดลวดกับท่อน้ำสำหรับอุปกรณ์ เครื่องจักรหรือส่วนประกอบอื่นๆที่มีการใข้น้ำรูปผลลัพธ์จากการใช้งานกับหม้อต้มไอน้ำแรงดันสูง (บอยเลอร์) ตะกรันออกมาพร้อมกับน้ำ
รูปผลจากการใช้งานกับระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ตะกรันเปลี่ยนเป็นชิ้นเล็ก ตกตัวลงมาที่ถาดน้ำของระบบคูลลิ่งทาวเวอร์รูปภาพลักษณะตะกรันที่หลุดมาในรูปแบบโคลน ผงละเอียด และเกล็ดเล็กๆ พัดพามาพร้อมกับน้ำ