ตรวจรับรองบอยเลอร์ประจำปี

รหัสสินค้า : SIGN
รูปแบบ : งานบริการ

รายละเอียดสินค้า

บริการตรวจรับรองหม้อไอน้ำ (Boiler) ประจำปี

- ตรวจรับรองโดยวิศวกรและผู้เชียวชาญที่มีใบอนุญาติ
- การตรวจใช้หลักเกณฑ์ความปลอดภัยของ
   "กรมโรงงานอุตสาหกรรม ( Department of Industrial Works )"
- บริการยื่นเอกสารการตรวจรับรองประจำปีแก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตราการความปลอดภัยเกี่ยวกับ
   หม้อไอน้ำและหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน หมวด 5 ข้อที่ 19
    และภาคผนวก 3
-  บริการวิศวกรให้คำปรึกษาด้านอื่นในการใช้หม้อไอน้ำ

Tel :  02 883 7917 (Office)
         089 894 3365