บริการล้างทำความสะอาด Boiler

รหัสสินค้า : CLEAN
รูปแบบ : งานบริการ

รายละเอียดสินค้า

- บริการล้างทำความสะอาดภายท่อในบอยเลอร์
  โดยผู้เชียวชาญและมีใบอนุญาตการทำงานอย่างถูกต้อง
- มีบริการแยงท่อบอยเลอร์ด้วยอุปกรณ์เฉพาะทาง
- บริการล้างโดยใช้ High Water Jet (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง)
  และ Circulation (สารเคมีหมุนเวียน)
- บริการล้างพร้อมตรวจสอบแรงดันน้ำก่อนใช้งาน
- บริการตรวจสอบประจำปี โดย วิศวกรที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง 

** โปรโมชั่น **
ฟรีสารเคมีสำหรับล้างเมื่อแจ้งว่าเปิดจากเว็บไซด์

ติดต่อ 02 883 7917
Line : threepackth