บริการล้างทำความสะอาด Cooling Tower

รหัสสินค้า : งานล้างทำความสะอาด
รูปแบบ : งานบริการ

รายละเอียดสินค้า

บริการล้าง และทำความสะอาด Cooling Tower
    - ฉีดล้างตะกรัน และตะไคร่ รวมถึงเปลี่ยนไส้กรอง
    - ฉีดตะกรันแข็งที่เกาะผิวคูลลิ่งทาวเวอร์ โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดัน
       และอุปกรณ์อื่นๆตามความเหมาะสม
    - ตรวจเช็คสภาพน้ำหลังทำความสะอาด
    - เก็บทำความสะอาดโดยรอบพื้นที่การทำงาน
    - วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์
    - บริการงานโดยผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง


ติดต่อ 02 883 7917 (Office)
 Line : threepackth